Witamy w GEO-M

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji w budownictwie i obrocie nieruchomościami. Wykonujemy zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorstw projektowych i wykonawczych.

Stanowimy profesjonalny zespół z ponad 10-letnim doświadczeniem w wykonastwie geodezyjnym. Wykorzystujemy najwyższej jakości technologie pomiarowe oraz sprzęt pozwalające na wydajne, szybkie i precyzyjne wykonanie powierzonych zleceń.

Służymy konsultacjami – dzięki czemu dalsze prace będą przebiegać w oparciu o porady fachowców, co dodatkowo da Państwu pewność, że wszystkie niezbędne czynności i dokumenty zostały wykonane w terminie i zgodnie z wymogami polskiego prawa.

Z poważaniem
Mirosław Drozdowski
Mirosław Kuteszko

Mapy zasadnicze
do celów projektowych

1 zaktualizowane mapy, na których projektant lokalizuje budynki, budowle, przyłącza i sieci uzbrojenia terenu, etc. (również w formie cyfrowej). Mapa ta potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do projektu jest ograniczona czasowo.

Tyczenie budynków, budowli,
przyłączy i sieci

2 przestrzenne usytuowanie zgodne z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek. skutkująca wpisem do dziennika budowy.

Geodezyjna obsługa
inwestycji

3 bieżąca kontrola zgodności realizacji obiektów z projektami technicznymi niezbędna do zapewnienia wzajemnego położenia i połączenia elementów tworzących obiekt, a w szczególności zapewnienia zachowania kształtu i wymiarów obiektu przewidzianych w projekcie.

Mapy
poinwentaryzacyjne

4 dokument stwierdzający zgodność usytuowania inwestycji z założeniami projektowymi. Wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej jest niezbędne do zakończenia procesu inwestycyjnego i oddania nowopowstałego obiektu do użytku.

Wznowienia znaków granicznych

5 wykonuje się wtedy, gdy granice nieruchomości zostały już wcześniej ustalone według stanu prawnego i istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. ale punkty graniczne zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone

Podziały
nieruchomości

6 przygotowanie wniosków do Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego, wstępnego projekt podziału, odszukanie i ustalenie granic dzielonej działki, wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych, przygotowanie dokumentacji podziałowej do wydania decyzji.

Kontakt

  • GEO-M
    ul. Składowa 10 lok. 116;
    15-399 Białystok
  • Mirosław Kuteszkotel. +48 608 353 049
    Mirosław Drozdowskitel. +48 504 210 089
  • e-mail: biuro@geo-m.pl

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.